Cerkev Sv. Andreja

Jesen Zakriž (125)

Cerkev sv. Andreja

Prva omemba cerkve je leta 1515 in se nanaša na prvotno cerkev, ki ni stala na sedanjem mestu. Po ustnem izročilu naj bi stala na kraju, ki jo še danes imenujejo »Župnca« (ledinsko ime), v bližini kapelice pod vasjo ali pa na parceli »Cerkovnca« (ledinsko ime).

Cerkev sv. Andreja v Zakrižu je iz leta 1767. Posebnost cerkve so orgle iz leta 1730. Gre za pozitiv s petimi registri in pedalom. So izjemno redek primer tako starih orgel pri nas, ki so ga krajani skrbno obnovili in je bil v začetku adventa 2003 ponovno posvečen. Cerkev sv. Andreja stoji središču vasi.

Glavni oltar
Leta 1874 je bilo izdano cerkveno dovoljenje, da se lahko namesto prejšnjih, ki so bili slabi, napravijo v podružnični cerkvi v Zakrižu trije novi oltarji, obenem se je zahtevalo tudi načrt. Napravil ga je Jakob Raspet iz Cerknega.
Oltar je posvečen sv. Andreju in je podoben oltarju sv. Ane v Cerknem, je pa manjši in bolj enostaven. Desno od glavne slike je kip sv. Pavla z mečem in knjigo, na levi strani kip sv. Petra s knjigo in ključema v levi roki.

Orglje v cerkvi sv. Andreja

Orglje iz leta 1730

V sredini za sliko je obokana niša, katere stene so prekrite s pozlačenimi zvezdami. Kip sv. Andreja se z desnico oklepa križa, v levici pa drži palmovo vejico, čez rdečo spodnjo obleko nosi zlat plašč. To je edini Raspetov kip, ki je živo obarvan in ne samo pozlačen.
Nad nišo je školjkasto z rastlinskim okrasjem okrašen medaljon z napisom:« Sv. Andrej za nas Boga prosi«.
Oltarno nišo zakriva originalna Raspetova slika na platnu Mučenje sv. Andreja, trije krvniki vežejo sv. Andreja h križu. Nad skupino pa plavata dve angelski glavici. Slika z okvirjem je premična kot pri mnogih cerkvah na Cerkljanskem.
Zgornji del oltarja nosi sliko sv. Trojice, ob straneh stojita vazi s cvetjem, na prekladni plošči sta levo in desno še po en angel.

Stranska oltarja
Stranska oltarja prekrivata kot med slavolokom in steno ladje. Oba sta enako zasnovana.

cropped-zakric5be1.gif

Notranjost

Levi oltar je posvečen sv. Antonu Padovanskemu, desni oltar sv. Antonu Puščavniku.

Poslikava prezbiterija, oltar s podobami sv. Andreja, sv. Antona Padovanskega, sv. Antona puščavnika je delo Jakoba Raspeta iz Cerknega.

 

Advertisements