Fotolov

Medvedek

Črtasti medvedek

Po podatkih, ki se nanašajo na leto 1947, ko je bilo LD Cerkno ustanovljeno, je na tem območju živelo okrog sto kosov srnjadi, poljski zajci, lisice, nekaj velikih petelinov in ruševcev ter kune kot glavna takratna populacija divjadi.
V obdobju od leta 1947 do leta 1997, se je takrat prisotna divjat številčno območno povečala, pojavile pa so se tudi nove divjadi, kot so gams, jelen, medved, volk, race mlakarice, sive čaplje, divji prašič, ris, in nekatere ptice, ki jih prej nismo zasledili. Res je, da je nekaj naštetih tudi prehodne narave ali pa se zadržujejo le za krajši čas (medved, ris, volk, divja mačka in delno tudi jelen).

 

 

Mali podkovnjak

Mali podkovnjak

Okolica vasi je bogato poraščena z mešanim gozdom, v katerih živijo prostoživeče živali in jih lahko streljate z fotoaparatom.
Lahko si postavite skrivališče ali pa se previdno, potiho in spoštljivo sprehodite v okolici vasi in lahko boste ujeli v svoj objektiv divjad.

Na območju vasi Zakriž sta dve živali zavarovani z Naturo 2000 in sicer Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) in Črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria).

Domačini vam bodo z veseljem povedali ali vas popeljali do najboljših lokacij, kjer boste lahko poslikali tako domače

kakor divje živali.
V gozdovih rastejo tudi številni gobani, katere je možnost nabirati ali samo fotografirati.

Ujemite trenutek v življenju živali, ki se ga boste še dolgo spominjali.

Advertisements