Kapelici

Kapelica Antona padovanskega

Kapelica Antona padovanskega

V Zakrižu sta dve kapelici in sta vredni ogleda.

Kapelica Antona Padovanskega
Ob cesti proti hiši št. 11 nad napajalnim koritom, ki danes ni več v rabi, je postavljeno zidano znamenje. Na koritu je letnica 1903. V bazi znamenja je bila vgrajena vodna pipa, nad njo pa je polkrožna niša z trikotno zaključenim zatrepom in dvokapno streho, ki se zaključuje, s kovinskim  križem. V večji niši je lesena ljudska plastika Antona Padovanskega. Po pripovedovanju je na tem mestu stalo starejše manjše znamenje Križanega, ki pa je bilo ob gradnji vodovoda odstranjeno. Datacija kapelice je 19. stoletje in je zaščitena s spomeniškim varstvom.
Ustno izročilo pravi, da je bila postavljena na tistem mestu zato, ker se je nekoč v vodnjaku zgodila nesreča.

 

Kapelica s Križanim

Kapelica s Križanim

Kapelica s Križanim

Kaprlica se nahaja pod vasjo v smeri proti mestu Cerkno. Prvotno so dovoli leta 1974 podreti, zaradi izgradnje nove ceste in dotrajanosti kapelice.
Avgusta 1975 je bila kapelica na novo napravljena z isto obliko in velikostjo in isto skrilasto kritino.
Železna kovana vrat in križ na vrhu kapelice se je naročilo pri Žiberl Milanu iz Krope. Restavracijo Jezusa na križu je opravil Janko Pagon.
15. 8. 1975 jo je župnik pred mašo, ki je bila na prostem »z vsemi dovoljenji« pred kapelico, tudi blagoslovil.
Nova kapelica je bila tako postavljena, manjkala pa je še slikarija.

Advertisements