Narava

Jesen v Zakrižu

Jesen v Zakrižu

Zakriž je obdan z prečudovitimi in bujnimi gozdovi, katere so prebivalci nekoč krčili z namenom pridobitve obdelovalnih površin pašnikov in travnikov. V starih časih je bilo izsekano večje področje okolic, kakor danes. Zakriški gozdovi so bili še nekaj več kot 150 let nazaj poraščeni izključno z listavci. Kasneje so posadili tudi iglavce, predvsem smreko. Na območju Osredka ( ledinsko ime) se nahaja smreka, katera ima obseg na višini 150 cm 325 cm  in je visoka cca 40 m. Ohranila se je zaradi svoje lege (pozabljena) in menjave lastnikov.
Dobro uspevajo tudi sadna drevesa kot so jabolka, hruške, češplje, ringloji in češnje. Po teh gozdovih je tudi veliko gobanov, kateri so primerni za uživanje.
Med kmetijskimi površinami prevladujejo travniki in pašniki, njive zavzemajo manjši delež.
Na sprehodu po senožetih v okolici vasi Zakriž lahko opazujemo poljske cvetlice, katere cvetijo v zelo velikem obsegu in lepoti. Med njimi je tudi ogromno zdravilnih rastlin, kot so: Rman (lat.Achillea millefolium), Poprova meta (lat.Mentha piperita), Šentjanževka (lat.Hypericum perforatum), Veliki trpotec (lat.Plantago maior), Srčna moč (lat.Potentilla tormentilla), Tavžentroža (lat.Centaurium minus) itd.
Zanimivosti vasi Zakriž so terasasto oblikovana pobočja, katere so skozi preteklost izoblikovali prebivalci, z namenom zmanjšanja naklona pobočji in s tem lažjega obdelovanja površin. Vsaka terasa predstavlja drugega lastnika, tako da lahko vidimo na osnovi teh delitev zemlje v okolici vasi Zakriž, da so se ljudje skupaj naselili na tem območju, si pravično razdelili zemljo in skupno plačevali najemnino. Na osnovi teh delitev še dan danes obstajajo posamezna ledinska imena (npr. Krvice).
Pod previsom Na robu se nahaja fosil morske gobe, kar potrjuje da je bila ta zemlja nekoč morsko dno.

Hribi
Zakriž leži na sončni strani Cerkljanske, zato je tudi med prvimi pobočji obsijan z soncem, kajti nahaja se na vzhodni strani velike plazovine, na kateri stoji celotna vas. Plazovina se nahaja med sledečimi hribi: na Jugu Medvejk (684 m.n.v.), na jugo-zahodu sta Mali (715 m.n.v.) in Veliki Kovk (839 m.n.v.), na severozahodu Zakriški Vršič (872 m.n.v.) ter  Lomk (642 m.n.v.). Ko se ozremo proti mestu Cerkno, katero leži jugovzhodno od Zakriža, vidimo da se je plaz zaklinil med Veliki Kovk in Lomk. Druga zemljišča v lasti Zakrižanov se nahajajo še v Križu.
Vas ima tri previsna območja, prvi je Na robu (ledinsko ime) – nahaja se nad vasjo, s katerega lahko opazujemo vzhajanje sonca, vas Zakriž in ostalo hribovje, ki obdaja Cerkljansko kotlino. Drugi se nahaja med Zakrižem in vasjo Trebenče, tretji pa se nahaja pod vrhom Zakriškega Vršiča (tu se je odtrgal plaz, na katerem sedaj stoji vas), vendar iz vasi ni viden zaradi gostega gozda.

Vodotoki
Celoten Zakriž je zelo vodnaten, saj je v vasi ogromno izvirov in potočkov. V samem centru vasi je bilo nekoč polje, katero je bilo zelo namočeno in se od nekdaj imenuje Na mlaki (ledinsko ime). Nekateri izviri so hudourniškega izvora in presahnejo v sušnih obdobjih, ostali izviri pa so stalni, tako da v vasi nikoli ne manjka vode. Usahne samo kadar so hude suše, pa to še zato, ker se jo namenja veliko za kmetijstvo. V zadnjem času si kmetje zagotavljajo dodatne samostojne vire vode, katero uporabljajo za ta opravila. Na področju vasi izvirajo sledeči večji potoki: Babje grapa (glavni potok v katerega se zlivajo vsi ostali pritoki), Zajegrščica in Podžgajnarca. Nekateri studenci so v bližini vasi čisti in primerni za uživanje. Tečejo po malih strugicah, katere se nahajajo na hribovitih travnikih. Vsi ti izviri izhajajo iz Zakriškega Vršiča in Velikega Kovka. Iz ravenske strani pelje v jedro Kovka Ravenska jama, na osnovi tega se tudi predvideva, da je v notranjosti hriba več takih jam, v katerih se nahaja voda in izteka iz njih skozi celo leto.

Med vasjo Zakriž in mestom Cerkno pri Kahlču je slap, čez katerega teče potok Babje grapa. Slap se nahaja na previsu katerega višina je približno 15m. Vbližini pa se nahajajo fosili koral.

V Osredku (ledinsko ime) ob potoku Babja grapa se nahaja ogromna skala v obliki pravokotnika, katera je neznanega izvora.

Advertisements