Staro selišče v Križu

V Križu

V Križu

V ljudskem izročilu dokaj trdno zasidrana pripoved o »starem Cerknem«, v Križu, v bližini poteka rimske vincialne tovorniške poti iz Baške grape (Grahovo – Koritnica), preko Bukovega na Orehek in Zakriž ter dalje v Cerkno.
Po pripovedih sodeč, so na tej lokaciji odkrili posamezne predmete (najdbe niso ohranjene) in tudi ostanke zidanih hiš, ki so se pokazali zlasti ob večjih zemeljskih udorih in premikih.
Posamezne najdbe so našli že tudi v strugi potoka v vznožju pobočja (v Grivi).
Lokacijo je zabeležil leta 1980 Zavod za spomeniško varstvo – Nova Gorica v nepremične kulturne dediščine.

Advertisements